• Svenska
  • Suomi
  • English
  • Deutsch
  • Bokmål

Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitets- och Miljöpolicy

 

Vi lyssnar på kundens krav och önskemål, och med hjälp av kompetens och
erfarenhet erbjuder vi fungerande förvaringslösningar för tunga fordon.

Arbetet utförs effektivt och med ändamålsenlig och anpassad utrustning, detta
leder till lönsamhet för både oss och kunden.

Samarbete, ansvar och förtroende är nyckelord i vår verksamhet, relevanta krav och  lagstiftning följs samt ingångna avtal hålls.

Kompetenta, motiverade medarbetare i samarbete med långvariga leverantörer säkerställer leveranssäkerheten och kvaliteten på våra produkter.

Systematik i kombination med viss flexibilitet garanterar korta leveranstider.

Ständiga förbättringar och ett aktivt miljöarbete är en del av vår vardag, allting kan göras bättre!

Vi känner till vår miljöpåverkan, förebygger föroreningar och tar ansvar för den del vi kan påverka.

Systematiskt identifierar vi och förebygger eventuella risker på arbetsplatsen.

Våra kundrelationer bygger på långsiktighet och trovärdighet.

Vi jobbar för att våra kunder skall återkomma, inte våra produkter! 

 

Kenneth Sundblad
Verkställande direktör.

 

Vi är certifierade enligt ISO 9001 -standarden.